Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              10. Tuomioistuintulot
              14. Oikeusapumaksutulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2024

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 44 750 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022—2024 (1123/2021) sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022—2024 (1121/2021).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 37 318 44 750 44 735
— muut tuotot 15 110 15
Tuotot yhteensä 37 333 44 860 44 750
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 23 339 22 900 22 900
— osuus yhteiskustannuksista 78 541 76 000 76 000
Kustannukset yhteensä 101 880 98 900 98 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -64 547 -54 040 -54 150
Kustannusvastaavuus, % 37 45 45

2024 talousarvio 44 750 000
2023 talousarvio 44 860 000
2022 tilinpäätös 37 333 278

14. Oikeusapumaksutulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 3 911 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.


2024 talousarvio 3 911 000
2023 talousarvio 3 911 000

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 32 144 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja valtioneuvoston asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Edunvalvonnan tulojen ennakoidaan kasvavan edunvalvontapalkkioiden noston myötä (HO 2023).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 28 747 30 144 32 144
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 12 761 15 500 15 500
— osuus yhteiskustannuksista 22 594 21 200 21 200
Kustannukset yhteensä 35 355 36 700 36 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 608 -6 556 -4 556
Kustannusvastaavuus, % 81 82 88

2024 talousarvio 32 144 000
2023 talousarvio 30 144 000
2022 tilinpäätös 28 747 311

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 82 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 91 139 81 800 81 800
— muut tuotot 305 200 200
Tuotot yhteensä 91 444 82 000 82 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 31 388 35 000 35 000
— osuus yhteiskustannuksista 36 034 41 000 41 000
Kustannukset yhteensä 67 422 76 000 76 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 24 022 6 000 6 000
Kustannusvastaavuus, % 136 108 108

2024 talousarvio 82 000 000
2023 II lisätalousarvio 2 000 000
2023 talousarvio 82 000 000
2022 tilinpäätös 91 444 253

(21.) Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista

Selvitysosa:Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2023 talousarvio 1 000
2022 tilinpäätös 353 906

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 2 750 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Kertyviä tuloja saa käyttää oikeusministeriön, Syyttäjälaitoksen, Ulosottolaitoksen, Oikeusrekisterikeskuksen ja Tuomioistuinlaitoksen kirjanpitoyksiköiden viivästyskoroista ja niiden tileistä poistoista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2023—2024 (988/2022) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1172/2020). Lisäksi momentille kertyvät ulosottokaaren (705/2007) mukaiset valtiolle tilitettävät vähäiset ulosottovarat sekä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2024 talousarvio 2 750 000
2023 talousarvio 2 750 000
2022 tilinpäätös 3 167 199