Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 8 080 000 euroa.

Selvitysosa:Maksu perustuu Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annettuun lakiin (1197/2014). Momentille tuloutetaan Rahoitusvakausviraston luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä perimät hallintomaksut, joilla katetaan viraston toiminnasta aiheutuvat kulut.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.03.


2024 talousarvio 8 080 000
2023 II lisätalousarvio 75 000
2023 I lisätalousarvio 38 000
2023 talousarvio 6 135 000
2022 tilinpäätös 3 373 174