Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

(23.) Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 30.01.01 -25
Siirto momentille 30.01.05 -85
Siirto momentille 30.20.01 -83
Siirto momentille 30.70.01 -47
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -500
Uudelleenkohdennus -500
Yhteensä -1 240

2022 II lisätalousarvio -1 240 000
2022 talousarvio 1 240 000
2021 tilinpäätös 1 000 000