Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
              59. Koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 515 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahan ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:Opintorahoihin on tehty 1.8.2022 ylimääräinen ja aikaistettu indeksitarkistus; laki eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022 (681/2022).

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta siten, että opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 50 prosentilla 1.1.2023.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta siten, että opintorahan huoltajakorotusta korotetaan 10 eurolla kuukaudessa vuoden määräajaksi 1.1.2023 alkaen.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 343 600 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 155 600 000
Asumislisä 16 000 000
Yhteensä 515 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistukset 1.8.2022 ja 1.8.2023 25 500
Opintorahan huoltajakorotus, 10 e/kk korotus 1.1.2023 alkaen 1 700
Opiskelijan omien tulorajojen korottaminen 50 prosentilla 1.1.2023 lukien 8 300
Tarvearvion tarkentuminen 2 900
Yhteensä 38 400

2023 talousarvio 515 200 000
2022 II lisätalousarvio 9 000 000
2022 talousarvio 476 800 000
2021 tilinpäätös 456 086 356