Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 181 000 euroa.

Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että kokoelmaan luetteloitu aineisto säilyy tiedon tarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen ja kansalaisten tiedon saannin infrastruktuuria. Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
         
Vastaanotetun aineiston määrä (hm/v) 1 655 2 920 2 000 2 000
Luetteloidut tietueet (nimekkeitä) 59 727 64 871 50 000 50 000
Tilausten määrä (kpl/v) 62 750 66 716 85 000 85 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,9 3,9 >= 4 >= 4
Henkilötyövuodet 17,5 17,6 18 18

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 1 562 1 682 2 185
Bruttotulot - 3 4
Nettomenot 1 562 1 679 2 181
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 88    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 208    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuokralisäykset 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -9
Matkustussäästö -2
Palkkausten tarkistukset 16
Toimistotilasäästö -3
Yhteensä 502

2023 talousarvio 2 181 000
2022 II lisätalousarvio 9 000
2022 talousarvio 1 679 000
2021 tilinpäätös 1 682 000