Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 862 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 33 §:n mukaisten veroperustemuutoksista johtuvien korvausten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kesken vuoden 2022 voimaan tulleet veroperustemuutokset (matkakuluvähennyksen määräaikainen korotus), jonka johdosta kuntien verotulomenetysten korvauksia lisättiin 101 000 000 eurolla vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon myös vuoden 2022 veroperustemuutoksia koskevan arvion tarkentuminen, jonka johdosta kuntien verotulomenetysten korvauksia lisättiin 500 000 eurolla vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja eräiden tuloverotusta koskevien säännösten muuttamisesta ja kumoamisesta. Siinä ehdotettavat veroperustemuutokset lisäävät verotulomenetysten korvauksia 75 000 000 euroa. Lisäksi hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa, joka lisää verotulomenetysten korvauksia 1 000 000 eurolla.

Veroperustemuutoksista vuonna 2023 aiheutuva veromenetysten korvausten lisäys on aiemmin päätettyihin ja määräaikaisiin muutoksiin liittyvät vähennykset huomioiden 29 500 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aiemmin päätettyjen veroperustemuutosten vaikutus vuoden 2023 kompensaation -46 500
Kesken vuoden 2022 voimaan tulleet veroperustemuutokset (matkakuluvähennyksen määräaikainen korotus) 101 000
Siirto hyvinvointialueiden rahoitukseen (siirto momentille 28.89.31) -1 944 000
Vuodelle 2023 esitettävien veroperustemuutoksien vaikutus 76 000
Vuoden 2022 verotulomenetyksiä koskevan arviotiedon tarkentuminen 500
Vuonna 2020 maksetun väliaikaisen kompensaation takaisinperinnän päättyminen 27 000
Yhteensä -1 786 000

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 862 000 000
2022 II lisätalousarvio 101 500 000
2022 talousarvio 2 648 000 000
2021 tilinpäätös 2 361 900 030