Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 9 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
CAP27 -hanke (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 6 950
CAP27 -hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -6 700
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 495
Finlex-palvelun uudistaminen (siirto momentille 25.01.21) -1 763
HILDA hallinnonalojen virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.21) 1 100
HILDA hallinnonalojen virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 25.01.21) -1 100
ILMO (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 1 059
ILMO (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -456
Käyttövaltuushallinnan uudistaminen (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.21) 925
Käyttövaltuushallinnan uudistaminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 25.01.21) -825
Määrärahatason vähennys 0,7 hoitajamitoituksen rahoittamiseksi -8 200
Oikeusturvaohjelma (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.30.03) -4 750
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (siirto momentille 23.01.01) -3 790
SALLI - Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 1 418
SALLI - Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 418
SAMPO - maksu-, raportointi ja saatavien seurantajärjestelmä (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 500
SAMPO - maksu-, raportointi ja saatavien seurantajärjestelmä (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 000
Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 2 203
Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 403
Tullin tehtävienhallinnan kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.10.02) -1 350
Täytäntöönpanojärjestelmän ja sakkorekisterin uudistus (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 1 700
Täytäntöönpanojärjestelmän ja sakkorekisterin uudistus (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 25.01.05) -1 700
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2022) (siirto momentilta 28.20.01) 4 308
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2022) (siirto momentilta 28.70.23) 692
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023) (siirto momentille 28.20.01) -3 909
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023) (siirto momentille 28.70.23) -1 091
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 28.40.03) 2 400
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.40.03) -1 300
Virkku jatkokehitys (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 550
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 460
Uudelleenkohdennus -5 000
Tasomuutos -4 802
Yhteensä -25 797

2023 talousarvio 9 800 000
2022 II lisätalousarvio 23 056 000
2022 talousarvio 35 597 000
2021 tilinpäätös 25 931 000