Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

03. Palvelurakenteiden ja valtion hallintorakenteiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 518 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen suunnittelun ja koordinaation kehittämiseen

2) valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnon hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon

6) ohjausjärjestelmien kehittämiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alueellistamisen uudistaminen (v. 2022 rahoitus) -100
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamishanke (v. 2022 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -2 400
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamishanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 300
Yhteensä -1 200

2023 talousarvio 1 518 000
2022 talousarvio 2 718 000
2021 tilinpäätös 220 000