Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 67 834 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Asiakkaiden antama numeerinen yleisarvosana palveluista, asteikko 1—4 2,7 3,2 3,2
DVV:n omalla päätöksellä ratkaistujen edunvalvonnan määräämisasioiden keskimääräinen käsittelyaika hakemuksen saapumisesta, pv 146 90 90
Holhoustoimen lupa-asioiden keskimääräinen palveluaika/ratkaisuaika hakemuksen saapumisesta/ pv 79 30 30
Suomi.fi-viestien määrä, lähetetyt viestit (milj. kpl) 18 20 30
Työperusteinen ulkomaalaisten rekisteröinti (henk. koht. käyntiä edellyttävät asiat), käsittelyaika ajanvarauksen tekemisestä rekisterinmerkinnän tiedoksiantoon (kalenteripv)     30
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,8 8,0 7,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 99 214 101 981 109 834
Bruttotulot 48 301 43 730 42 000
Nettomenot 50 913 58 251 67 834
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 501    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 954    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 27 532 28 500 26 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 35 084 35 625 33 125
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -7 552 -7 125 -6 625
Kustannusvastaavuus, % 78 80 80
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 19 945 14 800 15 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 12 774 8 222 8 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 7 171 6 578 6 700
Kustannusvastaavuus, % 156 180 180

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisuun liittyvän varmenteen ylläpito 2 000
Digitaalisen turvallisuuden kehittäminen julkisessa hallinnossa (kyber) 270
Digituen toimintamallin ylläpito ja jatkokehitys 1 300
Henkilötunnuksen ja identiteetinhallinnan kehittäminen 350
Henkilötunnuksen ja identiteetinhallinnan uudistamisen lisäkustannukset 1 320
Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko 755
Kansalaisen oikeusturvan vahvistaminen digitalisaation avulla -kehittämisohjelma 1 000
Luonnollisen henkilön tunnistusvälineen hintatuki 1 000
Oikeusturvaohjelma (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 4 750
Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet -270
Suomi.fi -palvelujen tuki sote-sektorille 2 000
Suomi.fi -palvelujen virkailijapalvelut -392
Ukrainalaisten pakolaisten rekisteröinti (maahanmuuttokokonaisuus) 864
VAAKA-hankkeen siltaus kohti Kansalaisen oikeusturvan vahvistaminen digitalisaation avulla -kehittämisohjelmaa (v. 2022 rahoitus) -3 200
VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (HETI-hankkeen ja MERP/Digi3A-hankkeen osuus) -1 300
Vanhemmuuden tunnustamisen menot 271
Virkailijatuki Suomi.fi-valtuuksien luontiin -650
Virkailijavaltuuttamispalvelu henkilöasiakkaille 320
Viron väestörekisteriviranomaisen kanssa neuvoteltu tietojenvaihtosopimus -305
JTS-miljardin tuottavuussäästö -183
Matkustussäästö -355
Palkkausten tarkistukset 527
Toimistotilasäästö -489
Yhteensä 9 583

2023 talousarvio 67 834 000
2022 II lisätalousarvio 5 567 000
2022 talousarvio 58 251 000
2021 tilinpäätös 56 366 000