Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2023

50. VaalimenotPDF-versio

20. Vaalimenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 25 336 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 3 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Eduskuntavaalit 2023 17 070
Saamelaiskäräjävaalit 2023 550
Presidentinvaalit 2024 3 000
Vaalitietojärjestelmän menot 4 600
Muut vaalimenot 116
Yhteensä 25 336

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 14 076 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 11 260 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluevaalit 2022 -11 870
Eduskuntavaalit 2023 16 770
Muut vaalimenot -8
Presidentinvaalit 2024 3 000
Saamelaiskäräjävaalit 2023 300
Vaalitietojärjestelmän menot 330
Yhteensä 8 522

2023 talousarvio 25 336 000
2022 II lisätalousarvio -350 000
2022 talousarvio 16 814 000
2021 tilinpäätös 16 981 073