Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              50. Perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              57. Perustoimeentulotuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 676 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Yleinen asumistuki perustuu kokonaisvuokraan ja lineaarisen omavastuun määrittelyyn. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset. Ahvenanmaan asumistuet rahoittaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain ja yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lämmitysnormin 57 % korotus 2 300
Perhevapaauudistus -200
Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli -800
Tarvearvion muutos 11 600
Tarvearvion muutos (maahanmuuttokokonaisuus) 25 000
Yhteensä 37 900

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 1 676 200 000
2022 talousarvio 1 638 300 000
2021 tilinpäätös 1 610 400 000