Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 850 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2023 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä enintään 2 600 000 eurolla.

Määrärahaa ja valtuutta saa käyttää:

1) kvanttitietokoneen hankinnan ja laitteen rakentamisen kustannuksiin

2) kvanttisalaustekniikoita hyödyntävän verkkoinfrastruktuurin rakentamiseen (EuroQCI)

3) VTT:n kyberturvallisuuden kehittämisinvestointeihin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ennen vuotta 2023 tehdyistä sitoumuksista aiheutuvia menoja.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Kvanttitietokone 5 700
Kvanttisalaustekniikoita hyödyntävän verkkoinfrastruktuurin rakentamiseen 400
Kyberturvallisuuden kehittämisinvestoinnit 750
Yhteensä 6 850

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2023 2024 2025 2026 Yhteensä
vuodesta 2023
lähtien
           
Ennen vuotta 2023 tehdyt sitoumukset 6 100 5 750 - - 11 850
Vuoden 2023 sitoumukset 750 750 750 350 2 600
Menot yhteensä 6 850 6 500 750 350 14 450

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kvanttisalausta hyödyntävä viestintäverkko 300
Kvanttitietokone 200
Kyberturvallisuuden kehittämisinvestoinnit (kyber) 750
Maksatusten tarkistukset -500
Yhteensä 750

2023 talousarvio 6 850 000
2022 talousarvio 6 100 000
2021 tilinpäätös 4 400 000