Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

12. SäteilytoimintaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 2 833 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat säteilylaissa (859/2018) tarkoitettuja valvontamaksuja.

Säteilyturvakeskuksen perimät veronluonteiset valvontamaksut perustuvat tarkastustoiminnan toteutuneisiin kustannuksiin pohjautuvaan kustannusarvioon. Veron määrää tarkistetaan tarvittaessa kustannustason muuttuessa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi Säteilyturvakeskuksesta ja säteilylain muuttamisesta.


2023 talousarvio 2 833 000
2022 talousarvio 2 630 000
2021 tilinpäätös 2 568 535