Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

03. AutoveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 541 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (777/2020). Autovero määräytyy ajoneuvon hiilidioksidipäästön ja sen hinnan perusteella. Autoveroprosentti vaihtelee 0—48,9 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen WLTP-mittaustavan mukaisesti. Autot, joiden käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, on vapautettu autoverosta 1.10.2021 lähtien. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autojen rekisteröintimäärän ennustetaan nousevan vuosien 2020—2022 matalalta tasolta hieman vuonna 2023, mutta samalla sähköautojen myyntiosuuden kasvun sekä polttomoottoriautojen päästötasojen laskun myötä keskimääräinen autoveron määrä jatkaa selvää alenemistaan. Autoveron tuottoa korotti kertaluonteisesti vuonna 2022 vuoden 2021 alusta voimaan tullut verotusmenettelyn muutoksen seurauksena syntynyt käytettyjen autojen veropäätösten käsittelyruuhka. Tämän takia vuoden 2021 autoverokertymästä n. 100 milj. euroa siirtyi kertyväksi vasta vuoden 2022 puolella. Käsittelyruuhkan ennakoidaan jatkuvan yhä siten, että vuoden 2022 verotuottoa siirtyy kertyväksi vuonna 2023 n. 33 milj. euroa.

Vuonna 2021 täyssähköautojen autoveron alennuksen yhteydessä päätettiin korottaa vastaavasti täyssähköautojen ajoneuvoveron perusveroa. Veronkorotus tulee voimaan 1.10.2023 jälkeisille veropäiville.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2021 2022 ennuste 2023 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 93 000 3 700 85 000 3 300 110 000 2 800
Käytetyt henkilöautot 44 600 4 000 46 000 3 300 47 000 2 800

Ensirekisteröityjen uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2021 oli arviolta noin 103 g/km WLTP-mittaustavan mukaisesti. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vuodesta 2008 lähtien.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2021
tilinpäätös
2022
talousarvio
2023
esitys
       
Henkilöautot 442 491 463
Pakettiautot 63 78 62
Moottoripyörät 13 14 12
Muut ajoneuvot 6 6 4
Yhteensä 524 589 541

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 30 milj. euroa.

Autoverotukseen sisältyy useita verotukia. Tavallisten taksien verotuki poistui vuonna 2022.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2021 2022 2023
       
Tavallisten taksien verotuki 1 1 -
Invalidien autoverotuki 2 2 2
Pelastusautojen, sairasautojen, inva- ja esteettömien taksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 110 110 110

2023 talousarvio 541 000 000
2022 II lisätalousarvio -137 000 000
2022 talousarvio 726 000 000
2021 tilinpäätös 524 117 488