Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
              (44.) Tapahtumatakuu
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 65 071 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain (445/1998) 8 §:n 1 momentin 1—3 kohtien nojalla annettujen valtioneuvoston sitoumusten mukaisesti:

1) Finnvera Oyj:n luotto- ja takaustoiminnasta syntyneiden tappioiden osittaiseen korvaamiseen

2) Finnvera Oyj:lle maksettavaan korkotukeen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Valtio korvaa antamansa sitoumuksen perusteella Finnvera Oyj:lle 50 % tai 80 % luotto- ja takaustappioiden kokonaismäärästä. Luottotappiokorvaukset mahdollistavat sen, että Finnvera Oyj voi myöntää lainoja ja takauksia silloinkin, kun yrityksen vakuudet ovat riittämättömät.

Finnvera Oyj:n arvioidaan tekevän 6 700 rahoituspäätöstä v. 2023. Rahoitusta saavien kasvavien yritysten osuus arvioidaan olevan 2 200. Finnvera Oyj:llä on noin 25 800 asiakasta, joista alle kymmenen henkilöä työllistävien yritysten osuus on noin 90 %.

Vaikuttavuus

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Luotto- ja takaustappiositoumusten piirissä olevien hankkeiden kokonaismäärä (mrd. euroa) 3,2 2,2 2,2
— josta Finnveran myöntämä rahoitus (mrd. euroa ja %) 1,5 (46 %) 1,1 (50 %) 1,1 (50 %)
— josta pankkien ja muun rahoituksen osuus (mrd. euroa ja %) 1,7 (54 %) 1,1 (50 %) 1,1 (50 %)
Aloittavien yritysten määrä (kpl) 2 399 2 400 2 400
Myötävaikutetut uudet työpaikat (kpl) 8 599 9 000 9 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkotukien lakkaaminen -46
Tappiokorvausten pienentyminen -131 862
Yhteensä -131 908

Momentin nimike on muutettu.

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 65 071 000
2022 talousarvio 196 979 000
2021 tilinpäätös 34 943 057