Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 193 396 000 euroa.

Valtuus

EU-lähtöisiin tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen hankkeisiin saa sitoutua siten, että sitoumuksista aiheutuu, ottaen huomioon aiemmin myönnetyn valtuuden aiheuttamat menot, valtiolle menoja enintään 118 300 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Tulliselvityksen asiakastyytyväisyys, yritysasiakkaat, asteikko 1—5, mitataan joka toinen vuosi 3,7 ei mitata 4
Tulliselvityksen asiakastyytyväisyys, henkilöasiakkaat, asteikko 1—5 2,3 3,6 3,6
Tullausjärjestelmien saatavuus, järjestelmät pois käytöstä enintään, tuntia 201 58 58
Tuomioistuimen muuttamien tullauspäätösten määrä enintään 4 5 5
Verojäämä enintään, % 1,07 2 2
Takaisin saatu rikoshyöty vähintään, milj. euroa 32,1 20 20
Kiireellisistä laboratorionäytteistä tutkittu tavoiteajassa, % 61 81 70
Tavaraan kohdistuvat tarkastukset, osuma-% 14,6 14 14
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,1 10,8 10,8
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 3,6 3,6 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 195 364 192 691 196 496
Bruttotulot 2 762 4 860 3 100
Nettomenot 192 602 187 831 193 396
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 26 405    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 28 979    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Galileo satelliittipaikannusjärjestelmän PRS -palvelun käyttöönotto 200
Harmaan talouden torjunta -70
Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko 370
Salassa pidettävien tietojen turvallinen käsittely 4 100
Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2) -750
Tietojärjestelmien yhteentoimivuusasetuksen muutokset 175
Toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden turvaaminen 4 000
Tullin tehtävienhallinnan kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 350
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen jatkaminen (v. 2022 rahoitus) -19 545
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen jatkaminen (v. 2023 rahoitus) 14 208
Viranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän (KEJO) kulut 155
JTS-miljardin tuottavuussäästö -393
Matkustussäästö -442
Palkkausten tarkistukset 2 280
Toimistotilasäästö -73
Yhteensä 5 565

2023 talousarvio 193 396 000
2022 II lisätalousarvio 5 367 000
2022 talousarvio 187 831 000
2021 tilinpäätös 195 176 000