Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2023

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 186 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

2) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

3) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

4) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

5) maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin

6) uuden ulkovartiolaivan hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin

7) uuden valvontalentokoneen hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Uusien valvontalentokoneiden hankinta 163 000
Maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uudistaminen 15 000
Partioveneiden järjestelmäpäivitykset 2 100
Nopeiden veneiden hankinta 1 115
Ilma- ja vartioalusten kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot 4 785
Yhteensä 186 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alusten ylläpitokulut 3 000
Maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uusiminen 15 000
Valvontalentokoneiden hankinta 163 000
Yhteensä 181 000

2023 talousarvio 186 000 000
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio 5 000 000
2021 tilinpäätös 191 019 000