Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
              (87.) Osakehankinnat
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 917 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.

Toimintamenojen kohdentuminen (1 000 euroa)1)

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Henkilöstömenot 15 655 17 000 17 250
Toimitilamenot - - -
ICT-menot 71 500 1 000
Muut menot 1 190 1 700 1 600
Tulot -1 236 -1 300 -1 300
Yhteensä 15 680 17 900 18 550

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.

Henkisten voimavarojen hallinta

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Henkilötyövuodet 233 218 223
— josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet 200 210 207
Sairauspoissaolot (pv/htv) 3,4 4,1 4,5
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,9 3,9 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 16 917 17 574 18 217
Bruttotulot 1 236 1 300 1 300
Nettomenot 15 681 16 274 16 917
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 723    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 298    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Erityisavustajan assistentin palkkaus (siirto momentille 35.01.01) -21
Erityisavustajan kulut (siirto momentille 35.01.01) -20
Harmaan talouden torjunta (HO 2019), määräaikaisen lisäyksen poistuminen -85
Interoperability (IO) -hanke 400
IV OSA-neuvos (siirto momentille 24.01.01) -240
Pelastus- ja kriisivalmiusasioiden EUE-asiantuntija (siirto momentilta 24.01.01), määräaikaisen siirron poistuminen 204
Pelastusopiston toiminnan turvaaminen (siirto momentille 26.30.03) -100
Sisäministeriön ict-ylläpitomenot (siirto momentilta 26.01.21) 330
JTS-miljardin tuottavuussäästö -43
Matkustussäästö -124
Palkkausten tarkistukset 342
Yhteensä 643

2023 talousarvio 16 917 000
2022 II lisätalousarvio 1 338 000
2022 talousarvio 16 274 000
2021 tilinpäätös 16 256 000