Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2023

I lisätalousarvioesitys 2023PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 157 000
01. Hallinto 148 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 148 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 9 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 9 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 150 000
01. Ulkoasiainhallinto -270 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -270 000
10. Kriisinhallinta 4 420 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä 4 420 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 675 000
01. Ministeriö ja hallinto 1 140 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 108 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 1 025 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha), lisäystä 7 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 810 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 625 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -540 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 725 000
30. Syyttäjät 425 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 425 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 300 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
50. Vaalimenot 0
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 0
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 932 000
01. Hallinto 495 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 55 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 440 000
10. Poliisitoimi 2 477 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 477 000
20. Rajavartiolaitos 0
70. Rajavartiolaitoksen investoinnit (siirtomääräraha 5 v) 0
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 3 850 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 350 000
20. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
40. Maahanmuutto 110 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 110 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 43 294 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 43 294 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 730 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 41 564 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 0
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 0
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 429 776 000
10. Verotus ja tulli 5 076 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 960 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 316 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä 1 800 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 9 236 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 9 236 000
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 5 132 000
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 132 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen -500 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
06. Eräät Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO:n jäsenyydestä aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 700 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 200 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 15 194 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -3 257 000
34. Ahvenanmaan verotasoitus (arviomääräraha), lisäystä 18 451 000
89. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus 505 600 000
31. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus (arviomääräraha), lisäystä 155 600 000
33. Valtionavustus hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttamisen ja kehittämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 350 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt -109 962 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 38 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä -110 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 27 870 000
10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö 23 500 000
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 23 500 000
20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus 4 600 000
21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 600 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 270 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 270 000
70. Opintotuki -15 000 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha), vähennystä -5 000 000
59. Koulumatkatuki (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
80. Taide ja kulttuuri 4 000 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä 200 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 800 000
90. Liikuntatoimi 5 000 000
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 5 000 000
91. Nuorisotyö 5 500 000
52. Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 500 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 100 226 000
10. Maaseudun kehittäminen 96 000 000
44. Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 96 000 000
20. Maa- ja elintarviketalous 2 025 000
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 025 000
40. Luonnonvaratalous 2 129 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 129 000
64. Metsähallitus 0
70. Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen 72 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 72 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 33 262 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 1 685 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 700 000
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 015 000
10. Liikenne- ja viestintäverkot 7 294 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 140 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 7 154 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut 24 283 000
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 7 283 000
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 17 000 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 365 477 000
01. Hallinto 9 289 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 359 000
09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 730 000
10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 000 000
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys -45 000 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 0
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä -45 000 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys -8 012 000
33. Turveyrittäjien avustaminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -10 000 000
40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 0
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -7 137 000
55. Toimet työurien pidentämiseksi (arviomääräraha), lisäystä 9 125 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 0
40. Yritysten erityisrahoitus 424 200 000
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha), lisäystä 36 200 000
49. Takautuvasti maksettava sähköhyvitys (arviomääräraha) 388 000 000
50. Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen -15 000 000
30. Valtion korvaukset kotoutumisen edistämisestä (arviomääräraha), vähennystä -15 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 985 000
01. Hallinto 410 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 410 000
20. Työttömyysturva -6 425 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), vähennystä -3 425 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), vähennystä -3 000 000
30. Sairausvakuutus 13 000 000
50. Korvaukset rajat ylittävästä terveydenhuollosta (arviomääräraha) 10 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
60. Sosiaali- ja terveydenhuollon tukeminen 0
38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0
39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 27 219 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 1 739 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 620 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 119 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 2 200 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 200 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 23 280 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 400 000
35. Avustukset alueiden käytön ja rakentamisen digitalisaatioon (siirtomääräraha 3 v) 2 880 000
37. Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
54. Avustukset asuntoyhteisöille takautuvasta hyvityksestä sähkökeskuslämmitykseen (siirtomääräraha 3 v) 24 000 000
56. Avustukset asuinrakennusten öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -5 000 000
36. VALTIONVELAN KOROT 1 073 000 000
01. Valtionvelan korko 1 073 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä 1 073 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 2 121 023 000