Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Yksikköhintojen kehitys, 2019 = 100 95 96 94
Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin (päättäjät ja yhteyshenkilöt) - asteikko 1—5 2,6 3,1 3,3
Asiakastyytyväisyys, käyttäjät - asteikko 1—5   3,3 3,4
Laajavaikutteisten häiriöiden määrä (kpl/kk) 3,9 3 2,7
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 3,7 3,8 3,8
Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro 6,6 6,5 6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 406 463 405 435 421 967
Bruttotulot 404 934 400 435 416 967
Nettomenot 1 529 5 000 5 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 529    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 000    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 404 934 400 435 416 967
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 406 463 405 435 421 967
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 529 -5 000 -5 000
Kustannusvastaavuus, % 99,6 99 99

2023 talousarvio 5 000 000
2022 talousarvio 5 000 000
2021 tilinpäätös 5 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.