Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              25. Metallirahamenot
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 979 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Määrärahasta on varattu 120 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumisohjelmaa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy 120 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman pilarin 2 tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamisen toimenpiteeseen.

Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2023, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 3 4 4
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,8 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 35 850 36 866 35 979
Bruttotulot 345 1 000 1 000
Nettomenot 35 505 35 866 34 979
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 304    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 623    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) 125
Julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittäminen (Hankinta-Suomi) (2022 rahoitus) -1 000
Lisäohjausresurssit digitaalisen turvallisuuden kehittämisen ohjaamiseen (kyber) 180
Tietoturvan ja tietosuojan parantaminen yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla - TITUKRI (2022 rahoitus) -360
JTS-miljardin tuottavuussäästö -267
Matkustussäästö -244
Palkkausten tarkistukset 679
Yhteensä -887

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 34 979 000
2022 II lisätalousarvio 454 000
2022 talousarvio 35 866 000
2021 tilinpäätös 33 824 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 35 579 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Määrärahasta on varattu 120 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumisohjelmaa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 34 979 000 euroon nähden on 600 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 28.01.66 kansainvälisten järjestöjen, kuten Bruegel-instituutin, OECD:n ja EIPA:n jäsenmaksuihin ja lisäyksenä 800 000 euroa siirtona momentilta 30.01.01 Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston todentamisviranomaistehtävän ja Euroopan kalatalousrahaston tarkastusviranomaistehtävän siirtymisestä maa- ja metsätalousministeriöstä valtiovarainministeriön valtiovarain controller -toiminnon tehtäväksi.


2023 talousarvio 35 579 000
2022 IV lisätalousarvio 80 000
2022 II lisätalousarvio 454 000
2022 talousarvio 35 866 000
2021 tilinpäätös 33 824 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 35 579 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Määrärahasta on varattu 120 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumisohjelmaa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 465 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 105 000 euroa aiheutuu siirrosta momentilta 28.10.03 tulorekisterihankkeen ohjaukseen, 67 000 euroa siirrosta momentilta 24.01.01 ulkoministeriöstä siirtyneen erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ja 1 293 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 1 465 000
2023 talousarvio 35 579 000
2022 tilinpäätös 36 400 000
2021 tilinpäätös 33 824 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 465 000 euroa.