Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 11 540 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.


2023 talousarvio 11 540 000
2022 talousarvio 13 842 000
2021 tilinpäätös 10 942 463

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 11 540 000 euroa.