Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 5 530 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain (950/2012) muuttamisesta.

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut perustuvat lakiin sähkö- ja maakaasuverkkomaksusta (950/2012). Verkkomaksutulojen arvioidaan olevan 5 270 000 euroa vuonna 2023. Verkkomaksuilla rahoitettavat menot on otettu huomioon momentilla 32.01.09.

Perämeren tuulivoima-alueelta perittävä tuulivoimamaksu perustuu lakiin tuulivoiman kompensaatioalueista (490/2013). Kaikki syöttötariffijärjestelmässä olevat voimalat ovat jo tuulivoimamaksunsa hoitaneet. Vuonna 2023 tuulivoimamaksuja kerätään 260 000 euroa, josta 100 000 euroa tulee yhdeltä preemiojärjestelmään tarjouskilpailussa hyväksytyltä laitokselta ja 160 000 euroa yhdeltä markkinaehtoisesti rakennettavalta laitokselta.


2023 talousarvio 5 530 000
2022 talousarvio 4 963 000
2021 tilinpäätös 4 395 261

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 5 230 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 300 000 euroa talousarvioesityksen 5 530 000 euroon nähden aiheutuu hallituksen esityksen sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain (950/2012) muutoksen peruuntumisesta.


2023 talousarvio 5 230 000
2022 talousarvio 4 963 000
2021 tilinpäätös 4 395 261

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 5 230 000 euroa.