Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2022

10.4. Saldot för de offentliga samfunden samt deras skulderPDF-versio

Saldot för de offentliga samfunden uppvisar 2022 ett fortsatt underskott, 2,4 % i förhållande till BNP. Det stora underskottet beror på statens budgetekonomi, men även kommunerna och samkommunerna uppvisar underskott. Underskottet för enheterna utanför de centrala sektorerna hålls på samma nivå som föregående år, ca 0,2 % i förhållande till BNP.

Den offentliga skulden ökar på grund av underskotten, men avsevärt långsammare än 2021. Största delen av skulden utgörs av skulden inom statens budgetekonomi. Kommunerna och samkommunerna har också avsevärda skulder. Skulderna för enheterna utanför de centrala sektorerna består främst av fastighetsbolagens skuld och skuld för kommunala banprojekt i bolagsform. Skulderna för enheterna utanför de centrala sektorerna ökar långsamt med ett belopp per år som motsvarar underskottet. En lista över de enheter som hör till de offentliga samfundens undersektorer finns på Statistikcentralens webbplats.

Saldot för de offentliga samfunden och deras skulder i förhållande till BNP enligt centrala sektorer och enheter utanför de centrala sektorerna

  2019 2020 2021 2022
         
Offentliga samfund sammanlagt        
Saldo i förhållande till BNP -0,9 -5,4 -3,9 -2,4
Skulder i förhållande till BNP 59,5 69,5 71,2 71,3
         
Centrala sektorer sammanlagt        
Saldo i förhållande till BNP -0,5 -5,2 -3,7 -2,2
Skulder i förhållande till BNP 8,1 10,0 9,7 9,7
         
Utomstående enheter sammanlagt        
Saldo i förhållande till BNP -0,4 -0,2 -0,2 -0,2
Skulder i förhållande till BNP 2,4 2,5 2,6 2,6