Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2022

4.4. SkatteutgifterPDF-versio

Med skatteutgifter avses sådana avvikelser från beskattningens normala grundstruktur som har fastställts inom skattelagstiftningen. Med skatteutgifter avses i praktiken skattefrihet, skatteavdrag, reducerade skattesatser och andra med dessa jämförbara metoder, med hjälp av vilka en viss näringsgren eller grupp av skattskyldiga stöds.

För närvarande har 195 olika skatteutgifter fastställts för 2022. För ungefär en tredjedel av dessa kan inte någon uppskattat belopp anges och för en del kan endast storleksklassen uppskattas. Vid granskning av skatteutgifterna bör det beaktas att slopandet av en skatteutgift inte nödvändigtvis ökar skatteinkomsterna med motsvarande belopp. En del av skatteutgifterna är överlappande, vilket innebär att de påverkar varandras storlek. Skatteutgifterna och deras inverkan på skatteintäkterna behandlas enligt skatteslag i förklaringsdelen till inkomstmomenten.