Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2022

4.3. Risk- och känslighetsanalys för uppskattningarna av skatteinkomsterPDF-versio

Som det konstateras ovan grundar sig de uppskattade skatteinkomsterna i budgetpropositionen på finansministeriets ekonomiska prognos och på en bedömning baserad på prognosen av hur skattebaserna kommer att utvecklas. Hur skatteintäkterna påverkas av en ekonomisk utveckling som avviker från prognosen beror på vilka faktorer som ligger bakom avvikelsen. Effekterna är större ju mer makroutvecklingen avviker från prognosen på grund av förändringar i den inhemska efterfrågan, i motsats till förändringar i den yttre efterfrågan. Bedömningen på basis av den faktiska utvecklingen är att om den ekonomiska tillväxten avtar med en procentenhet försämras statens finansiella ställning med ca 0,3 procentenheter i förhållande till totalproduktionen. Detta beror till största del på att skatteinkomsterna minskar. I förhållande till totalproduktionen 2022 påverkar en förändring på en procentenhet i den ekonomiska tillväxten statens finansiella ställning med 0,8 miljarder euro.

I vidstående tablå visas en uppskattning av i vilken mån intäkterna från vissa skatteslag påverkas av förändringar i skattebasen.

En närmare beskrivning av hur skatteinkomstprognoser uppgörs finns i finansministeriets promemoria Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä (Beredningsförfaranden för budgetekonomins inkomstkalkyler vid finansministeriet) (www.vm.fi).

Konsekvenserna för statens skatteintäkter av en förändring i vissa skattebasposter

Skatteslag Skattebas/efterfrågepost Förändring Förändring i skatteintäkterna, mn euro
       
Skatt på förvärvsinkomster Löneinkomster 1 %-enh. 470 (inkl. avgifter), varav staten 146
  Pensionsinkomster 1 %-enh. 146, varav staten 38
Skatt på kapitalinkomster Kapitalinkomster 1 %-enh. 47
Samfundsskatt Rörelseöverskott 1 %-enh. 55, varav staten 36
Moms Värdet av den privata konsumtionen 1 %-enh. 133
Bilskatt Försäljning av nya personbilar, st. 1 000 st. 4
Energiskatt Förbrukning av el i elklass I 1 % 9
  Bensinförbrukning 1 % 13
  Dieselförbrukning 1 % 15
Punktskatt på alkoholdrycker Alkoholkonsumtion 1 % 15
Punktskatt på tobak Cigarettkonsumtion 1 % 10