Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2022

4.2. Utvecklingen för skattepliktiga inkomster och den resterande skattebasenPDF-versio

Skatteutfallet påverkas både av ändringarna i beskattningsgrunderna och av skattebasens utveckling, som i sin tur är beroende av hur samhällsekonomin och dess olika delar utvecklas. Som grund för inkomstposterna används bedömningar av skattebasens utveckling (se tablån nedan) härledda ur den prognos av finansministeriet som ingår i bilagan Ekonomisk översikt till budgetpropositionen.

Uppskattningar av utvecklingen i fråga om vissa inkomst- och efterfrågeposter som inverkar på de skattepliktiga inkomsterna och skattebasen

    2019 2020 2021 2022
     
  förändring per år, %  
Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster   2,9 1,4 4,6 3,3
— löneinkomster   3,8 -0,1 4,5 4,5
— pensioner och andra sociala förmåner   1,9 6,5 1,5 0,8
— kapitalinkomster   -0,3 -2,7 16,2 3,1
Inkomstnivåindex   2,1 1,8 2,3 3,0
Rörelseöverskott   -2,3 6,7 5,5 4,5
Skattebas för hushållens skattepliktiga konsumtionsutgifter   1,8 -2,1 4,4 3,9
Mervärdesskattebas   1,8 -1,6 6,8 3,5
Bensinförbrukning   -1,8 -5,6 0,1 0,8
Förbrukning av dieselolja   -1,8 0,2 -5,7 2,1
Elförbrukning   -4,1 -5,9 5,1 1,3
Konsumtion av skattebelagd alkohol   -1,8 0,2 -5,7 2,1
Nya beskattningsbara personbilar (st.)   109 000 93 000 103 000 110 000
Konsumentprisindex   1,0 0,3 1,8 1,6