Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       40. Naturresursekonomi
       64. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2022

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av ersättningen till fullt belopp av skador på ren orsakade av stora rovdjur 2021 i enlighet med finansutskottets betänkande (FiUB 33/20121 rd). Skadorna på ren 2021 minskade från 9,4 miljoner euro året innan till 8,98 miljoner euro, men med anslaget i budgeten har ersättningar kunnat betalas endast upp till en ersättningsnivå på 94 %.


2022 II tilläggsb. 700 000
2022 budget 8 850 000
2021 bokslut 11 250 000
2020 bokslut 8 850 000