Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              41. Energiaverotuki
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

41. Energiaverotuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 106 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hakemuksesta maksettavaan

1) maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetussa laissa (603/2006) tarkoitettuun palautukseen

2) sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1168/2002) 8 a §:ssä tarkoitettuun energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
1. Maatalouden energiaveron palautus 48 000 000
2. Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus 58 000 000
Yhteensä 106 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -154 000
Yhteensä -154 000

2022 talousarvio 106 000 000
2021 talousarvio 260 000 000
2020 tilinpäätös 261 437 178