Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta

Talousarvioesitys 2022

60. Siirto Valtion asuntorahastoonPDF-versio

Avustukset

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa Valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää asuinrakennuksille avustuksia energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen, huoltovarmuutta lisääviin ja joustavaan energiakulutukseen tähtääviin toimenpiteisiin yhteensä enintään 60 000 000 euroa siten, kuin asuinrakennusten energiatehokkuusavustuksista vuosille 2020—2022 annetulla asetuksella (1341/2019) säädetään.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2022 saa Valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää avustusta asuinrakennusten lämmönvaihtimien vaihtamiseen matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuviksi enintään 10 000 000 euroa siten, kuin annettavalla asetuksella säädetään.

Selvitysosa:Perustelujen muutokset liittyvät huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaan kokonaisuuteen. Avustusta voitaisiin myöntää myös matalalämpöiseen kaukolämpöön siirryttäessä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös