Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Selvitysosa:Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Kansanedustajat 22 284 0 0 22 284
01. Kansanedustajien toimintamenot
(arviomääräraha)
22 284 22 284
10. Eduskunnan kanslia 76 714 0 0 76 714
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
59 419 59 419
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
6 200 6 200
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille
(arviomääräraha)
6 095 6 095
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
5 000 5 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 8 087 0 0 8 087
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
8 087 8 087
30. Ulkopoliittinen instituutti 4 302 0 0 4 302
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
4 082 4 082
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
220 220
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 17 301 0 500 17 801
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
16 551 500 17 051
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
750 750
90. Eduskunnan muut menot 4 780 0 0 4 780
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen
(kiinteä määräraha)
4 780 4 780
  Yhteensä 133 468 0 500 133 968