Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              51. Främjande av renskötseln
              63. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 805 000 euro.

Anslaget får användas till stödjande av 4H-verksamheten.

Förklaring:4H-verksamheten främjar landsbygdens livskraft och dragningskraft genom att erbjuda mångsidig hobby-, service- och tävlingsverksamhet, sysselsätta unga och erbjuda dem möjligheter att prova på företagande, bl.a. genom att grunda egna företag. Dessutom främjar 4H-verksamheten växelverkan mellan landsbygden och städerna samt samarbetet mellan olika aktörer.

Tyngdpunkter för 4H-verksamheten är att främja företagsamhet och företagande (bl.a. verksamhetsmodellen ”tre steg till arbetslivet”), matfostran samt skogs- och naturfostran.

Inom 4H-organisationerna finns det sammanlagt ca 220 föreningar som får statsbidrag. Deras verksamhet omspänner ca 90 % av kommunerna i Finland. Föreningarna har ca 52 000 medlemmar.

I resultatavtalet mellan jord- och skogsbruksministeriet och 4H-organisationerna kommer man närmare överens om vilka mål för 2021 som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (4H-ungdomsarbetet) (riksdagen) -250
Sammanlagt -250

2021 budget 3 805 000
2020 IV tilläggsb. 300 000
2020 budget 4 055 000
2019 bokslut 3 905 000