Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
              22. Forskning och utveckling
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 240 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 5 årsverken.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Ämbetsverken får finansiera sådana projekt med anslaget som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har avtalat om med ämbetsverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Forststyrelsens informationssystemprojekt, återföring av en överföring (överföring från moment 30.64.50) 535
Livsmedelsverkets informationssystemprojekt, återföring av en överföring (överföring från moment 30.20.01) 1 502
Naturresursinstitutets informationssystemprojekt, återföring av en överföring (överföring från moment 30.01.05) 686
Organisering av uppgifterna inom vattenhushållningen, återföring av en överföring (överföring från moment 30.40.21) 517
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -2 000
Sammanlagt 1 240

2021 budget 1 240 000