Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

47. Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 360 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av den temporära lagen om stöd för beskogning.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2021 får stödbeslut enligt den temporära lagen om stöd för beskogning fattas till ett belopp av högst 5 400 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en temporär lag om stöd för beskogning. Genom att stödja beskogning ökas skogsarealen och kolsänkorna utan att den biologiska mångfalden försämras. Stöd beviljas för beskogning av åkrar där jordbruksproduktionen upphört och andra öppna områden samt torvutvinningsområden som inte längre används. Stödet för beskogning består av en ersättning för anläggningsåtgärder samt ett vårdarvode som betalas i två poster. Stöd för beskogning kan beviljas endast enskilda markägare.

Målet är att beskogning 2021 ska inledas på en areal av sammanlagt 2 000 hektar.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevillningsfullmakten föranleder staten (mn euro)

  2021 2022 2023 2024 2025— Sammanlagt fr.o.m. 2021
             
Förbindelser 2021 1,36 1,36 1,08 0,40 1,20 5,40
Sammanlagt 1,36 1,36 1,08 0,40 1,20 5,40

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Klimatpolitiken för markanvändningssektorn, finansiering av systemet med stöd för beskogning (överföring från moment 30.40.22) (regeringsprogr. 2019) 1 360
Sammanlagt 1 360

2021 budget 1 360 000