Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 027 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Genom ändringen föreslås det att lagens giltighetstid förlängs med tre år, dvs. till utgången av 2023. Arbetet inom EU med att reformera reglerna om statligt stöd inom skogsbrukssektorn har försenats, varför lagens giltighetstid behöver förlängas.

Med anslaget genomförs handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO).

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2021 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för den verksamhet som främjar vården av skogsnatur:

  • — Bevarandet av skogsnaturens mångfald tryggas med hjälp av miljöstöd och projekt för vård av livsmiljöerna i skogsnaturen på ett 3 400 hektar stort område
  • — Vattenvården tryggas genom planering av mångfacetterade vattenvårdsprojekt.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Miljöstöd 7 000 000
Projekt för vård av skogsnaturen 1 027 000
Sammanlagt 8 027 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Miljöstödet inom METSO-handlingsplanen (överföring från moment 30.40.44) 1 000
Sammanlagt 1 000

2021 budget 8 027 000
2020 budget 7 027 000
2019 bokslut 5 027 000