Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 43 452 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt, exportfrämjande projekt och kommunikation som gäller hållbar användning av förnybara naturresurser, bioekonomi, vård av miljön, den biologiska mångfalden, begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt till betalning av understöd i anknytning till dessa

2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara naturresurser

3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 98 årsverken.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för försöks-, utvecklings- och investeringsprojekt samt exportfrämjande projekt som främjar en hållbar användning av förnybara naturresurser samt bioekonomi. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på ett hållbart nyttjande av naturresurser. Genom anslaget genomförs den nationella bioekonomiska strategin samt markanvändningssektorns klimatpolitik inom jord- och skogsbruket.

Dessutom riktas anslag till en förbättring av interoperabiliteten hos datasystem och datalager i anslutning till användning och skydd av förnybara naturresurser och till utvecklande av de elektroniska tjänsterna, tryggande av naturens mångfald, avvärjande av risker som invasiva främmande arter medför, skydd och hållbar användning av de genetiska resurserna samt främjande av användningen av naturen för rekreation och turism. Med anslaget kan det även göras utredningar med vilka avsikten är att förbättra naturresursernas tillstånd och användningen av dem samt anpassningen till klimatförändringen.

Som den andel som år 2020 tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har 167 400 euro beaktats under detta moment. Den inkomst som år 2021 beräknas inflyta av tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ett koldioxidneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden: Klimatpolitiken för markanvändningssektorn 35 257 000
Ett livskraftigt Finland: Åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden 500 000
Åtgärder som stärker naturvården 295 000
Spetsprojekt för återvinning av näringsämnen 2 000 000
Andra försöks- och utvecklingsprojekt inom naturresursekonomi och bioekonomi 4 720 000
Utveckling och förvaltning av informationssystem 500 000
Tillsyn över att avtal om fiske fullgörs 180 000
Sammanlagt 43 452 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förvaltning och utveckling av förvaltningen av det nya systemet för beskogning (överföring till moment 32.01.02) -315
Förvaltning och utveckling av förvaltningen av det nya systemet med stöd för beskogning (överföring till moment 30.40.46) -368
Klimatpolitiken för markanvändningssektorn, finansiering av systemet med stöd för beskogning (överföring till moment 30.40.47) (regeringsprogr. 2019) -1 360
Klimatpolitiken för markanvändningssektorn (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) 13 000
Klimatpolitiken för markanvändningssektorn (regeringsprogr. 2019) 4 500
Projektet Digitaliserade rekommendationer för skogsvård (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -500
Projektet Digitaliserade rekommendationer för skogsvård (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 400
Spetsprojektet för återvinning av näringsämnen (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -1 200
Upprätthållande av informationsförvaltningssystemen inom naturresurssektorn (överföring från moment 30.01.01) 250
Utökad finansiering för naturvården (Bekämpningen av främmande arter effektiviseras) (regeringsprogr. 2019) -300
Åtgärder som stärker den biologiska mångfalden (regeringsprogr. 2019) 300
Sammanlagt 14 407

2021 budget 43 452 000
2020 IV tilläggsb. 2 600 000
2020 budget 29 045 000
2019 bokslut 6 450 000