Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 14 006 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt

2) till finansiering av datatekniska tjänster och till finansiering av gemensamma utgifter för datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten och andra gemensamma utgifter för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen

3) till att täcka kostnaderna för finländska studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro

4) till ett belopp av högst 1 700 000 euro för utgifter för yrkesutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten och inkvartering i anslutning till utbildningen

5) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

6) till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 13 årsverken.

Förklaring:Genom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt stöds de strategiska målen för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. Genom kvalitetsprogrammet för gymnasieutbildningen förbättras utbildningens kvalitet, lärarnas arbetsvillkor och de ungas välbefinnande på ett kunskapsbaserat sätt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Gemensamma kostnader för gymnasieutbildningen (överföring från moment 29.10.20) 850
Utgift av engångsnatur (återföring av en överföring från moment 29.10.01) 200
Utgift av engångsnatur (återföring av en överföring från moment 29.10.51) 250
Sammanlagt 1 300

Momentets rubrik har ändrats.


2021 budget 14 006 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 12 706 000
2019 bokslut 26 979 000