Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Tuloarviot
            43. Viehekalastusmaksut
            45. Riistanhoitomaksut
     15. Lainat

Statsbudgeten 2021

31. Lihantarkastustoiminnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 141 000 euroa.

Tulot kertyvät lihantarkastuksesta ja eräiden liha-alan laitosten valvonnasta perittävistä maksuista (830/2001) sekä eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista (831/2001) annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten perusteella.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä olevasta lihantarkastuksesta aiheutuviin toimintamenomomentin vakiosisällön mukaisiin tarkoituksiin.

Selvitysosa:Toimintaa koskevia tulostavoitteita on esitetty luvun 30.30 perusteluissa.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
  2005
toteutuma
2006
varsinainen
talousarvio
2007
esitys
       
Bruttotulot 5 459 5 594 5 640
Bruttomenot 5 429 5 354 5 499
Nettotulot 30 240 141

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2005
toteutuma
2006
varsinainen
talousarvio
2007
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 5 459 5 594 5 640
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 5 554 5 473 5 635
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -95 121 5
Kustannusvastaavuus, % 98 102 100


2007 talousarvio 141 000
2006 talousarvio 240 000
2005 tilinpäätös 29 812