Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 246 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Medlemsavgift till Unesco 1 423 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska ungdomsstiftelsen 38 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort 5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO 110 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM 20 000
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv 14 000
Medlemsavgift till OECD/CERI 45 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond 325 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet 21 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk 30 000
Finlands finansiella bidrag till WADA 82 000
Medlemsavgift till OECD/INES 32 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 15 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets utvidgade delavtal om kulturleder 7 000
Finlands finansiella bidrag till Nordliga dimensionens kulturpartnerskap 20 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade partiella avtal om idrott (EPAS) 19 000
Sammanlagt 2 246 000

2021 budget 2 246 000
2020 budget 2 246 000
2019 bokslut 1 967 093