Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 510 000 euro.

Anslaget får användas

1) till åtgärder för kompetensutveckling, styrning och stödåtgärder för personer i arbetsför ålder, förbättrande av matchningen av utbildningen samt till betalning av utgifter och understöd som föranleds av utveckling och försök med dessa

2) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för invandrare och asylsökande snabbare samt åtgärder som främjar invandrares och asylsökandes integrering i det finska samhället

3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift (överföring till moment 32.30.51) -20 000
Bortfall av ett temporärt tillägg -500
Åtgärder för att i samarbete med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen förbättra läs- och skrivförmågan och de grundläggande färdigheterna hos dem som är familjelediga 2 000
Sammanlagt -18 500

Momentets rubrik har ändrats.


2021 budget 7 510 000
2020 IV tilläggsb. 20 500 000
2020 budget 26 010 000
2019 bokslut 3 010 000