Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 680 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 610 000
2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka 134 000
  — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 52 000
3. Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 32 000
4. Understöd till registrerade religionssamfund 824 000
5. Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 80 000
Sammanlagt 3 680 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -330
Förbättrande av säkerheten för Judiska församlingen i Helsingfors 300
Indexjustering (1,2 %) 31
Sammanlagt 1

2021 budget 3 680 000
2020 IV tilläggsb. 4 500 000
2020 budget 3 679 000
2019 bokslut 3 613 000