Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

50. Vissa understöd (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 547 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 773 000
2. Paasikivi-Samfundet 10 000
3. Traditionsförbundet Eklövet 63 000
4. Programmet för att revitalisera det svenska teckenspråket 131 000
5. Stöd till den minoritetsspråkiga tidningspressen 500 000
6. OKKA-stiftelsen 60 000
7. UKK Föreningen 10 000
Sammanlagt   1 547 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en engångsutgift -200
UKK Föreningen (överföring från moment 29.80.95) 10
Sammanlagt -190

2021 budget 1 547 000
2020 budget 1 737 000
2019 bokslut 1 426 000