Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

30. Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 14 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och bidrag som föranleds av anordnandet av hobbyverksamhet för barn och unga.

Förklaring:Med anslaget stöds hobbyverksamhet för barn och unga. En ny modell för att ordna fritidsaktiviteter som motsvarar barns och ungas önskemål inleds på lokal eller regional nivå. Modellen stöder en samordning av barns och ungas fritidsaktiviteter med familjernas välfärd, så att hobbyverksamheten i regel genomförs i samband med skoldagen.

Modellen främjar sektorsövergripande samarbete mellan skolor och fritidsaktörer. Genom att göra det möjligt med trevliga, avgiftsfria hobbyer för alla, främjas barns och ungas välfärd, jämlikhet och likabehandling.


2021 budget 14 500 000
2020 IV tilläggsb. 10 000 000