Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 013 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 3 122 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering

2) till ett belopp av högst 1 891 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli.

Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.

Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av studentexamen samt nämndens förvaltning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 14 937 12 734 12 313
Bruttoinkomster 7 336 7 300 7 300
Nettoutgifter 7 601 5 434 5 013
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 392    
— överförts till följande år 4 105    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 6 943 6 900 6 900
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 7 842 8 300 7 800
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -898 -1 400 -900
Kostnadsmotsvarighet, % 89 83 88

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 1
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -368
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -54
Sammanlagt -421

2021 budget 5 013 000
2020 II tilläggsb. 1 108 000
2020 budget 5 434 000
2019 bokslut 6 314 000