Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagare
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 75 985 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 2 050 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Rättshjälp och försvar 64 135
Biträdande av målsägande 4 000
Skuldsanering för privatpersoner 2 100
Ersättning för rättegångskostnaderna för oskyldigt åtalade 3 700
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (högst) 2 050
Sammanlagt 75 985

År 2019 skötte privata rättsbiträden ca 36 3001) rättshjälpsärenden. Bland rättshjälpens domstolsärenden utgör brottmålen den mest omfattande (64 %) och till kostnaderna största gruppen. Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 2,1 miljoner euro 2019. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till ca 7,0 miljoner euro 2019. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen och andra utgifter för offentliga utredningar uppgick till sammanlagt ca 2,0 miljoner euro 2019.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Rättshjälp för asylsökande (regeringsprogr. 2019) 130
Ökade utgifter för offentliga utredningar 50
Sammanlagt 180

2021 budget 75 985 000
2020 IV tilläggsb. 50 000
2020 budget 75 805 000
2019 bokslut 77 561 533