Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagare
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 820 000 euro.

Anslaget får användas till produktivitetsfrämjande investeringar, forskning och utredningar inom ministeriets förvaltningsområde, samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför samt andra anslag för finansiering av projekt som främjar produktiviteten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 1 300
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföringar till momenten 25.01.03, 25.10.01, 25.10.03, 25.20.01, 25.30.01 och 25.40.01 samt överföring från moment 25.10.04) -18
Sammanlagt 1 282

2021 budget 1 820 000
2020 IV tilläggsb. 1 200 000
2020 budget 538 000
2019 bokslut 245 000