Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2021

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler

2) till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Utrikesministeriets investeringsplan omfattar 2021 ca 30 projekt för grundlig renovering eller reparation i fastigheter som ägs eller hyrs av utrikesministeriet. De största av dessa är lokalprojektet vid Finlands ambassad i Köpenhamn och projektet för tillfälliga lokaler för Finlands ambassads kansli i Peking.

I anslagen under momentet ingår en reservation för lokalutgifter av engångsnatur för inrättandet av en ny beskickning 2021. Kostnadsförslaget för den nya beskickningens kansli och för tjänstebostad är sammanlagt 1,3 miljoner euro.


2021 budget 12 300 000
2020 budget 12 300 000
2019 bokslut 17 570 000