Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2021

20. Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 987 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för underhåll av kultur- och vetenskapsinstitut utomlands

2) till betalning av investeringsutgifter för bygg- och reparationsprojekt vid kultur- och vetenskapsinstitut utomlands.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Av staten ägda kultur- och vetenskapsinstitutsfastigheter utomlands är Villa Lante och bostaden i Rom, Finlands institut i Frankrike, den nordiska paviljongen (en tredjedel) och Finlands Aaltopaviljong på Biennalområdet i Venedig samt Finlands Ateninstitut och dess gästhus. Fastigheterna har hyrts ut till finländska kultur- och vetenskapsinstitut för deras verksamhet utomlands.

Villa Lante, som används av vetenskapsinstitutet i Rom, genomgår en grundlig renovering åren 2020—2022. Kostnadsförslaget för renoveringen är ca 6,25 miljoner euro.

Finska staten äger tillsammans med svenska och norska staten paviljongbyggnaden i Venedig. De tre ägarna delar lika på renoveringskostnaderna. Kostnadsförslaget för den grundliga renoveringen är ca 1,0 miljoner euro och renoveringen genomförs åren 2020—2022.

Hyresinkomsterna från institutfastigheterna har budgeterats under moment 12.24.20.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Grundlig renovering av Villa Lante 2 000
Hyresförändringar 9
Sammanlagt 2 009

2021 budget 2 987 000
2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 978 000
2019 bokslut 952 000