Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 932 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av antalet förhandsgranskningar och av den övriga verksamheten 360
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -14
Lönejusteringar 101
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -16
Sammanlagt 431

2021 budget 3 932 000
2020 budget 3 501 000
2019 bokslut 3 490 000