Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              25. Sunda lokaler 2028
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2021

02. Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 473 000 euro.

Anslaget får användas

1) till löneutgifter för ministrar, politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare.

2) till sådana ersättningar enligt 44 a § i statstjänstemannalagen som motsvarar lönen för den ordinarie arbetstiden.

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas arvoden till ministrar (lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet 1096/2006), och löner jämte bikostnader till politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare. Antalet anställda under momentet är 19 är medlemmar av statsrådet, högst 15 statssekreterare och högst 70 specialmedarbetare. Dessutom får under momentet betalas ersättningar under karenstid till statssekreterare och specialmedarbetare .

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -27
Sammanlagt -27

2021 budget 11 473 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 11 500 000
2019 bokslut 8 671 983